Het bedrijf

MAES-water is in 1994 opgericht door de bedrijven Milieu Aanpak B.V. en Eerland Services B.V. Door de deskundigheid en ervaring op het gebied van milieutechniek, bodemsaneringen en grond-, riolerings- en straatwerken te bundelen is MAES-water uitgegroeid tot een volwaardig en gespecialiseerd aannemingsbedrijf. Vanaf juli 2020 is MAES Water een handelsnaam van Eerland Services B.V.
Wij voeren zelfstandig projecten uit, kan als onderaannemer of combinant deelnemen in projecten en beschikt over eigen personeel en materieel, installaties voor sanerings-, of drukrioleringsprojecten worden, eventueel volgens eigen specificatie, deels binnen het bedrijf en deels buiten het bedrijf gebouwd.

Producten en diensten

Saneringstechnieken

 
Klik hier voor meer informatie over saneringstechnieken
Projectmatig ontwerp van saneringstechnieken (microbiologisch/fysisch, chemisch), infiltratietechnieken, isolatie- en beheersmaatregelen

• Aanleg en beheersing van grondwater onttrekkings- en/of infiltratiesystemen
• Aanleg en beheersing van bodemluchtonttrekking en/of persluchtinjectiesystemen
• Levering of verhuur van zuiveringsinstallaties voor grondwater en/of bodemlucht
• Levering of verhuur van filterinstallaties voor de ontijzering van bemalingswater
• Saneringssystemen en installaties kunnen met behulp van telemetrie op afstand worden gevolgd en bijgestuurd. Ook het beheer en de gegevensverwerking van nazorgsystemen kan worden verzorgd.
 

Drukrioleringssystemen en gemalen

 
Klik hier voor meer informatie over drukrioleringssystemen en gemalen
• Nieuwbouw, ombouw of renovatie van complete drukrioleringssystemen voor één of meerdere huishoudens, zowel pers- als vacüumsystemen, inclusief de levering en aanleg van kabel- en leidingwerk, besturings- en voedingskasten.
• Nieuwbouw of renovatie van gemalen (oppervlakte- of rioolwater), inclusief de pompinstallaties, de mechanische en elektrische installaties en bijkomende bouwkundige werkzaamheden.
 

Projecten

Heeft u een project of een vraag?

Bespreek met ons de mogelijkhedenBel naar 010 - 413 3851 Mail naar info@maeswater.nl